напруженість конкуренції


напруженість конкуренції
Показник, який характеризує гостроту взаємовідносин і визначається відношенням кількості домінуючих видів до загальної кількості видів в агрофітоценозі.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.